logo

 


Η ιστοσελίδα της Π.Ε. Ξάνθης είναι ενημερωμένη μέχρι

την Τετάρτη 15/01/2020


Για μεταφορά στον καινούργιο ιστότοπο πατήστε εδώ.

 

Αρμοδιότητες Δνσης Ανάπτυξης

Εκτύπωση

 Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Βιομηχανία και Βιοτεχνία

1.Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης (ίδρυσης), λειτουργίας, επέκτασης και εκσυγχρονισμού βιομηχανιών, βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών σύμφωνα με το Ν.3982/2011 (ΦΕΚ 143Α/17.6.2011).

2.Η επιβολή κυρώσεων σε όσους ιδρύουν, επεκτείνουν, εκσυγχρονίζουν και λειτουργούν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και αποθήκες, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν.3982/2011, όπως αυτή καθορίζεται, κλιμακώνεται και επιβάλλεται με την ΥΑ 484/36/Φ.15/09.02.2012 (ΦΕΚ 230Β/09.02.2012).

3.Η ενημέρωση των επενδυτών σε θέματα ίδρυσης επιχειρήσεων, αναπτυξιακών προγραμμάτων, δικαιολογητικών και διαδικασιών προκειμένου να χορηγηθούν οι απαιτούμενες άδειες και οι επί μέρους εγκρίσεις.

4.Η συνεργασία με αρμόδιους συλλογικούς φορείς και Επιμελητήρια για την εξέταση θεμάτων, τα οποία αφορούν στην αδειοδότηση και στη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, για την υπαγωγή των ανωτέρω επιχειρηματικών μονάδων σε αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια και γενικά στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

5.Η υποβολή προτάσεων στο αρμόδιο Υπουργείο, σχετικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο νομό, με τις διαμορφούμενες τάσεις οικονομικής δραστηριότητας, με την υπαγωγή των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε αναπτυξιακά προγράμματα και σχέδια, καθώς και με τη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

6.Η έγκριση παραγωγής και κυκλοφορίας εκρηκτικών υλικών, καθώς και:

α) Η αποδοχή των πιστοποιητικών καταλληλότητας των μηχανημάτων παραγωγής εκρηκτικών υλών,

β) η αποδοχή του διορισμού, της απολύσεως ή της παραιτήσεως των υπευθύνων συντηρήσεως και του Διευθυντή παραγωγής των μονάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών, καθώς και η διενέργεια ελέγχου περί του εάν συντρέχει η προϋπόθεση της διετούς προϋπηρεσίας σε εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών στην περίπτωση διορισμού του ως άνω Διευθυντή,

γ) η αποδοχή της αναφοράς των μονάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών για τυχόν ατυχήματα που έχουν συμβεί και η σύνταξη σχετικής έκθεσης,

δ) η έγκριση της γενικής διαταγής που εκδίδει κάθε μονάδα παραγωγής εκρηκτικών υλών,

ε) η θεώρηση των ημερολογίων - βιβλίων των μονάδων παραγωγής εκρηκτικών υλών για τις πραγματοποιούμενες δοκιμές και ελέγχους των εκρηκτικών και για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

7.Η έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3329/1989 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ132 Β΄), σχετικά με τη μείωση των αποστάσεων ασφαλείας, μεταξύ εργοστασίου και αποθήκης, προκειμένου για εγκαταστάσεις εργοστασίου εκρηκτικών.

8.Η επιβολή προστίμων σε βάρος οποιουδήποτε παράγει, κατέχει ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτικά που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

9.Η χορήγηση αδειών ίδρυσης εγκατάστασης και λειτουργίας αρτοποιείων.

10.Η έγκριση τεχνικών μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5.870 ευρώ.

11.Η χορήγηση ειδικών αδειών εργοστασίων κατασκευής και επισκευής ατμολεβήτων και ο έλεγχος τούτων.

12.Η τήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικού Ειδικού Μητρώου των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο και η διαγραφή από το Μητρώο αυτό των ανωτέρω επιχειρήσεων, η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επιβολή σε αυτές των προβλεπόμενων κυρώσεων.

13.Η χορήγηση βεβαίωσης σχετικά με την αρτιότητα και καταλληλότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικής ντομάτας.

14.Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για βιομηχανικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, κατηγορίας Β4, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΗΠ15393/2332/2002 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1022 Β΄), όπως ισχύει (Έχει αντικατασταθεί με την Υ.Α. 1958/13.01.2012 «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209Α/2011)». Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων καθορίζεται με τον Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ 209Α/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»).

15.Ο έλεγχος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ160 Α΄) τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου περί μονάδων του Ν. 3325/2005 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3982/2011 ΦΕΚ 143Α/17.6.2011).

16.Ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της περιβαλλοντικής έκθεσης, που υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή και αφορούν μονάδες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3325/2005 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3982/2011 ΦΕΚ 143Α/17.6.2011) και η αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του φακέλου της προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης και της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

17.Η καταχώρηση της μελέτης ασφαλείας (επικινδυνότητας) και η δημοσιοποίηση αυτής, ο έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων των μονάδων αρμοδιότητας του παρόντος Τμήματος, που η δραστηριότητά τους περικλείει κινδύνους από ατυχήματα μεγάλης έκτασης (κατηγορία SEVEZO), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 12044/613/19.03.2007 (ΦΕΚ376Β/2007) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

Ενέργεια

1.Η υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποίησης των ήπιων μορφών ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, γεωθερμία, καθώς και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και σχεδίων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2.Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων, μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών επιφανειακών και υπογείων, που δεν χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3175/2003 (ΦΕΚ207 Α΄), όπως ισχύει, γεωθερμικό υλικό.

3.Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ιδιώτες.

4.Η χορήγηση άδειας μεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση.

5.Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου χωρητικότητας από 10.000 μέχρι 50.000 κ.μ., καθώς και μονάδων αναγέννησης ορυκτελαίων, ανεξαρτήτως ιπποδύναμης, εμφιαλώσεως υγραερίων, συσκευασίας λιπαντικών, ερευνών και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής φυσικού αερίου.

6.Η χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση, διανομή και εμφιάλωση υγραερίου, καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε διυλιστήρια και σε εταιρίες εμπορίας με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου, στις μονάδες εμφιάλωσης υγραερίου και στους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

7.Η έκδοση απόφασης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν.2244/1994 (ΦΕΚ168 Α΄), όπως ισχύει, με την οποία σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, που προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον ή κίνδυνο για τους εργαζόμενους αυτούς εξαιρούνται από την απαλλαγή υποχρέωσης εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.

Φυσικοί Πόροι - Ορυκτός πλούτος

1.Ο καθορισμός και ο αποχαρακτηρισμός λατομικών περιοχών.

2.Η χορήγηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και η άσκηση συναφών αρμοδιοτήτων, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 3 παράγραφοι 1 έως και 8 του Π.Δ. 78/2006.

3.Η χορήγηση και η ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης σε ιδιόκτητα λατομεία αδρανών υλικών, καθώς και σε δημοτικά, κοινοτικά και λατομεία Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα και με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του Π.Δ. 78/2006.

4.Η παράταση αδειών λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, που λειτουργούν εκτός λατομικών περιοχών, εφόσον συντρέχουν προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 20 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ15 Α΄).

5.Η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων αργίλων και μαργών πλινθοποιίας και κεραμοποιίας.

6.Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών.

7.Η χορήγηση αδειών διενέργειας γομώσεων και πυροδοτήσεων υπονόμων, καθώς και αποκολλήσεων επισφαλών όγκων από τα μέτωπα εξόρυξης σε μεταλλεία και λατομεία.

8.Η χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης λατομείων σχιστολιθικών πλακών.

9.Η σφράγιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων λατομείων αδρανών υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 21 του Π.Δ. 78/2006.

10.Η έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων, που προορίζονται για μεταλλευτικές και λατομικές εγκαταστάσεις και ειδικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των μεταλλείων.

11.Η έγκριση εισφοράς σε εταιρεία του συνόλου των μισθωτικών δικαιωμάτων, επί ιδιωτικών λατομείων.

12.Η έκδοση απόφασης για το χαρακτηρισμό των λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών.

 

Τμήμα Επαγγέλματος

1.Είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση, τον έλεγχο και τη χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος (τεχνικές επαγγελματικές άδειες), όπως σε μηχανοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων και ηλεκτροσυγκολλητές.

2.Η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής και η διενέργεια εξετάσεων για τη χορήγηση των τεχνικών επαγγελματικών αδειών.

3.Η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στην ΚΥΑ Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/1245/22.12.08 (ΦΕΚ 2604/Β) «περί ανελκυστήρων», με εξαίρεση τα θέματα της κατοχύρωσης δεδομένων στο Ειδικό Μητρώο ανελκυστήρων που παραμένει στην αρμοδιότητα του Δήμου Ξάνθης.

4.Η χορήγηση βεβαίωσης, με την οποία να βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των εξαγωγικών υποχρεώσεων βιομηχανιών, βιοτεχνιών και επαγγελματικών εργαστηρίων, ανεξάρτητα από ιπποδύναμη (εκτός των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων νομού Αττικής) σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 16 του Π.Δ. 78/2006.

5.Η πραγματοποίηση δειγματοληπτικών ελέγχων και τήρησης προδιαγραφών κατασκευής παιχνιδιών, που διακινούνται στην αγορά, κατ’ άρθρο 4 παρ. 8 του Π.Δ.78/2006.

6.Η απόφαση απαλλαγής από την καταβολή των προβλεπόμενων δασμών, του Φ.Π.Α., καθώς και του προβλεπόμενου ειδικού φόρου κατά την εισαγωγή των φορτηγών οχημάτων, κατά το άρθρο 4 παρ. 17 του Π.Δ.78/2006.

7.Η έγκριση ατελούς εισαγωγής μηχανημάτων και εξαρτημάτων προοριζόμενων για επαρχιακές βιομηχανίες, βιοτεχνίες και επαγγελματικά εργαστήρια.

8.Η έγκριση ατελούς εισαγωγής κάθε είδους εξοπλισμού που προορίζεται για επαρχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

9.Η χορήγηση βεβαίωσης ότι προϊόντα που εισάγονται από το εξωτερικό, απευθείας, από εγχώριες βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή επαγγελματικά εργαστήρια, για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτες ύλες, δεν παράγονται από την εγχώρια βιομηχανία κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται και σε επάρκεια και ότι η οικονομική σημασία του παραγόμενου τελικού προϊόντος δικαιολογεί τον προθεσμιακό διακανονισμό ή την απαλλαγή από την υποχρέωση κατάθεσης χρηματικών προκαταβολών.

10.Η χορήγηση βεβαίωσης ότι μηχανήματα, ανταλλακτικά μηχανημάτων, καθώς και κάθε άλλο είδος εγχώριας ή ξένης προέλευσης, τα οποία έχουν ανάγκη επισκευής, δεν μπορούν να επισκευασθούν από εγχώριες επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτραπεί η εξαγωγή των μηχανημάτων αυτών για την επισκευή και την εκ νέου εισαγωγή τους.

11.Η χορήγηση βεβαίωσης για την ύπαρξη ή μη εγχώριας επιχείρησης κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων, προκειμένου τα εισαγόμενα γεωργικά μηχανήματα να χρηματοδοτούνται από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

12.Η χορήγηση βεβαίωσης ότι μορφές χλωριούχου πολυβινυλίου δεν παράγονται από την εγχώρια βιομηχανία, κατάλληλα και σε επάρκεια, προκειμένου να μην επιβάλλεται, κατά την εισαγωγή τους, ο προβλεπόμενος δασμός.

13.Η εκτίμηση της αξίας μηχανημάτων για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας τους.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Μ.Α.Ε.) ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ

 Στο Μ.Α.Ε. είναι καταχωρημένες Α.Ε. που έχουν συσταθεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. και τις υπηρεσίες μιας στάσης (04/4/2011).

Για το σύνολο των Α.Ε. που εδρεύουν στην Π.Ε. Ξάνθης:

-          εποπτικός έλεγχος για το σύνολο των Α.Ε.

-          έγκριση καταστατικού σύστασης Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο κατά τη σύσταση μεγαλύτερο των 3.000.000 €

-          έγκριση τροποποίησης καταστατικού Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο των 3.000.000 €

-          έγκριση για τη συγχώνευση – διάσπαση – απόσχιση κλάδου Α.Ε.

-          έγκριση για τη μετατροπή εταιρειών σε Α.Ε. ή τη μετατροπή Α.Ε. σε εταιρεία άλλης μορφής

Για εταιρείες που έχουν συσταθεί μέχρι την 03/4/2011 και έχουν καταχωρηθεί στο Μ.Α.Ε.:

-          υποβολή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καταχώρησή τους στο Μ.Α.Ε. και δημοσίευση ισολογισμού

-          υποβολή ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης περί έγκρισης οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων Δ.Σ. και ελεγκτών, απαλλαγής Δ.Σ. και ελεγκτών, και ορισμού νέων ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση.

-          υποβολή κάθε γενικής συνέλευσης ανεξάρτητα από την υποχρέωση δημοσιότητας των αποφάσεών της

-          εκλογή νέου Δ.Σ. και εκπροσώπηση Α.Ε.

-          αντικατάσταση μέλους Δ.Σ.

-          κάθε απόφαση που αφορά στον ορισμό ή παύση προσώπων που ασκούν τη διαχείριση της Α.Ε, την εκπροσωπούν ή είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο

-          τροποποίηση καταστατικού Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο των 3.000.000 €

-          έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου

-          κάθε αύξηση ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου

-          χορήγηση εξουσίας στο Δ.Σ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και ανανέωση αυτής

-          πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου

-          απόφαση για λύση και εκκαθάριση Α.Ε., διορισμός εκκαθαριστών και διεύθυνσης γραφείων εκκαθάρισης, δημοσίευση ισολογισμών εκκαθάρισης, διαγραφή Α.Ε.

-          δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού, που κηρύσσουν άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση πτώχευσης, δικαστικές αποφάσεις που ακυρώνουν γενικές συνελεύσεις ή αποφάσεις αυτών, καθώς και αυτές που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις

-          μεταφορά Α.Ε. σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα

-          έκδοση βεβαιώσεων

-          επικύρωση καταστατικού

-          παροχή πληροφόρησης μετά από εισαγγελική παραγγελία

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TON ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

-Διενέργεια ελέγχων και η επιβολή προστίμων για ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις ή προσφορές. – Παραλαβή αιτήσεων για την διενέργεια δεκαημέρου προσφορών. (Αίτηση 01)

-Ο έλεγχος τιμών, η επάρκεια και ομαλή λειτουργία της αγοράς καθώς και ο έλεγχος της κανονικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

-Διενέργεια ελέγχων και επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την εφαρμογή των Αγορανομικών Διατάξεων, του Αγορανομικού Κώδικα και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

-Διενέργεια Ελέγχων (δειγματοληψίες) βάση του Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων της ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων.

-Διενέργεια Ελέγχων (δειγματοληψίες) σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας ΓΧΚ-ΓΓΚ για τον έλεγχο βιομηχανικών προϊόντων.

-Τήρηση αρχείου στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.

-Τήρηση μητρώου και Θεώρηση βιβλίου Διακίνησης Υγρών Καυσίμων. (Αίτηση 02)

-Τήρηση μητρώου και Θεώρηση Βιβλίου Ιχνηλασιμότητας Εγχώριων Νωπών Οπωρολαχανικών. (Αίτηση 03)

-Χορήγηση Άδειας Υπαίθριου πλανόδιου εμπόρου σε παραγωγό. (Αίτηση04)

-Ανανέωση Άδειας Υπαίθριου πλανόδιου εμπόρου σε παραγωγό. (Αίτηση 05)

-Χορήγηση Άδειας για αγορά χύμα σπορέλαιων. (Αίτηση 06)

-Έλεγχος μη αφαλών προϊόντων – RAPEX.

-Μετρολογία – Αρχικός και Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών και Τήρηση Μητρώου Επαγγελματιών που χρησιμοποιούν όργανα μέτρησης.

-Επιβολή προστίμων σύμφωνα με τον Ν. 2093/92 περί χρησιμοποίησης ή μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης για χρήσεις εκτός από θέρμανση χρήσεις.

-Ενημέρωση και Προστασία του Καταναλωτή – Παραλαβή και διερεύνηση καταγγελιών. (Έντυπο Καταγγελιών)

 

 

 

Τμήμα Δια Βίου Μάθησης, Παιδείας & Απασχόλησης

 Αρμοδιότητες:

  1. Αποφάσεις σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό,       μετακινήσεις μαθητών για σχολικούς αγώνες, διδακτικές επισκέψεις, επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων, αδελφοποιήσεις σχολείων με σχολεία της αλλοδαπής, καθώς και συμμετοχές εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διεθνείς μαθητικές συναντήσεις..
  2. Συγκρότηση Επιτροπών που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.
  3. Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας Κτιρίων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης.
  4. Συγκρότηση Σχολικής Εφορείας Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου & Γυμνασίου Ξάνθης.
  1. 5.Ορισμός εκ περιτροπής λειτουργίας καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών Ν. Ξάνθης χειμερινής & θερινής περιόδου.
  1. Χορήγηση προσωρινής άδειας εργασίας σε αιτούντες πολιτικό άσυλο.
  2. Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου.
  3. Λειτουργία πιστοποιημένων Κ.Ε.Κ..

 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

  1.  Διαχείριση πρωτοκόλλου, Διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης, Διαχείριση –  Διακίνηση αλληλογραφίας, Οργάνωση – Διατήρηση – Διαχείριση Αρχείου, Διαχείριση οικονομικών θεμάτων (Δαπάνες – Διαχείριση αναλώσιμων).
  2.  Επικύρωση εγγράφων πολιτών – ακριβή αντίγραφα, πρωτοκόλληση αιτήσεων πολιτών.