logo

 


Η ιστοσελίδα της Π.Ε. Ξάνθης είναι ενημερωμένη μέχρι

την Τετάρτη 15/01/2020


Για μεταφορά στον καινούργιο ιστότοπο πατήστε εδώ.

 

Αρμοδιότητες Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού

Εκτύπωση

 Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

Το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας είναι αρμόδιο ιδίως για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας.

 1. Συνδράμει στα όργανα των υπηρεσιών της Π.Ε. για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους.
 2. Εκδίδει τις σχετικές ατομικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου.
 3. Τηρεί το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας.
 4. Εκδίδει πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών.
 5. Εκδίδει κάθε είδους βεβαίωση που αφορά το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας.
 6. Διενεργεί τις εκλογές (η αρμοδιότητα αυτή αναφέρεται στον Οργανισμό στην Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού και όχι στο συγκεκριμένο τμήμα).
 7. Διενεργεί την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.
 8. Μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, τηρεί σχετικά αρχεία και εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και εκδίδει αποφάσεις περικοπής μισθών.
 9. Εκδίδει αποφάσεις λύσης υπαλληλικής σχέσης και συντάσσει τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.
 10. Συντάσσει τις απόψεις του φορέα για προσφυγές και αγωγές που αφορούν θέματα προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας.
 11. Τηρεί αρχείο για τις πάσης φύσεως άδειες του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας και εκδίδει τις ανάλογες αποφάσεις όπου απαιτούνται.
 12. Διαβιβάζει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο όλα τα θέματα που αφορούν το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας και συντάσσει ενημερωτικά σημειώματα για κάθε θέμα.
 13. Τηρεί αρχείο του Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου.
 14. Φροντίζει για την σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης όλων των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας, την αποστολή τους, όπου απαιτείται, στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
 15. Εκδίδει αποφάσεις κατάταξης προσωπικού σε Μ.Κ. και βαθμούς.
 16. Εκδίδει αποφάσεις μονιμοποίησης υπαλλήλων.
 17. Εκδίδει τις εντολές μετακίνησης των υπαλλήλων της Δ/νσης και όλες τις εντολές μετακίνησης για εκπαιδευτικούς λόγους όλων των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας.
 18. Αποστέλλει στατιστικά στοιχεία μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια για το υπηρετούν προσωπικό.
 19. Ανανεώνει την ισχύ των βιβλιαρίων περίθαλψης υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών.
 20. Αναζητεί αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά.
 21. Εκδίδει τις καταστάσεις του άρθρου 88 του Υ.Κ.
 22. Συγκεντρώνει τα στοιχεία των απεργιών και τα αποστέλλει αρμοδίως.

 

Τμήμα Προμηθειών

 Το Τμήμα Προμηθειών είναι αρμόδιο:

 1. για την εκτέλεση του προγράμματος των προμηθειών εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα.
 2. για τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας).
 3. για την μέριμνα της στέγασης και μεταστέγασης των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.
 4. για την τήρηση αποθήκης προμηθευομένων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 5. για την διενέργεια και σύνταξη Αποφάσεων Ανάθεσης, Προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών.
 6. για την παρακολούθηση, ενημέρωση, διαχείριση παγίων στοιχείων υλικών βιβλίων.
 7. για τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, πετρελαιοειδών, που αφορούν άλλα ΝΠΔΔ, αρμοδιότητες οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί με νόμο και ασκούνται από την Π.Ε.
 8. για την μέριμνα της στέγασης και μεταστέγασης των υπηρεσιών που αφορούν τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας), αρμοδιότητες οι οποίες έχουν μεταβιβαστεί με νόμο και ασκούνται από την Π.Ε.

 

Τμήμα Γραμματείας

Στο Τμήμα Γραμματείας:

 1. οργανώνεται, ταξινομείται και τηρείται το πρωτόκολλο καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας
 2. διατίθενται ΦΕΚ Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, γίνονται αναρτήσεις προσωρινών αποτελεσμάτων ΑΣΕΠ (πίνακες διοριστέων, κατάταξης και απορριπτέων) και συντάσσονται πρακτικά ανάρτησης εγγράφων
 3. διακινείται η αλληλογραφία της περιφερειακής ενότητας, για την επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας πολίτες
 4. χορηγείται η επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

 

Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης

 Το Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο:

 1. Για την εκκαθάριση και εντολή δαπανών, για την συγκέντρωση και έλεγχο των δικαιολογητικών των τίτλων πληρωμής και προπληρωμής που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα και προώθησης αυτών στην οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου καθώς και την παρακολούθηση απόδοσης των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.
 2. Για την έκδοση αποφάσεων ανάληψης δαπάνης, σύμφωνα με το Π.Δ.113/2010 και ανάρτηση αυτών στο διαδύκτιο.
 3. Για την μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την Περιφερειακή Ενότητα και επιμελείται των έλεγχο και την βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους.
 4. Για την καταγραφή, υλοποίηση, προστασία και διαχείριση της περιουσίας της Περιφερειακής Ενότητας και τηρεί τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, αρχεία και βιβλία.
 5. Για την συγκέντρωση και επεξεργασία αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και απολογισμού κατά το μέρος που αφορά την Περιφερειακή Ενότητα.
 6. Για την επεξεργασία στοιχείων και σύνταξη τροποποιήσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε.
 7. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε.

 

Τμήμα της Ταμειακής Υπηρεσίας

 Το Τμήμα της Ταμειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιο για την διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη της ΠΕ Ξάνθης, για την απόδοση των κρατήσεων, την είσπραξη όλων των εσόδων, την τήρηση των αρχείων, παραστατικών και βιβλίων που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης, για την παρακολούθηση εξόφλησης επιταγών που εκδίδει η Π.Ε. σε αντιστοιχία με τα αντίγραφα των τραπεζικών λογαριασμών, για τη σύνταξη και αποστολή στο ΚΕΠΥΟ συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών – πελατών ,καθώς και για τη διενέργεια των χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες.

To Τμήμα της Ταμειακής Υπηρεσίας είναι υπεύθυνο για την παράδοση των   επιταγών της εξόφλησης των ενταλμάτων πληρωμής στους δικαιούχους με τους εξής τρόπους :

 1. Φυσικά Πρόσωπα :Αυτοπροσώπως με προσκόμιση της ταυτότητας και απλής εξοφλητικής απόδειξης για τους προμηθευτές. Στη περίπτωση αντιπροσώπου και για ποσό έως 5.000 ευρώ απλή εξουσιοδότηση του εκπροσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τα ΚΕΠ. Για ποσά άνω των 5.000 ευρώ πληρεξούσιο πρωτότυπο ή θεωρημένο από την έκδουσα αρχή
 2. Ν.Π.Δ.Δ.- Δημόσιες Υπηρεσίες- Ειδικά Ταμεία : Aπόφαση με την οποία ορίζεται ο Προϊστάμενος του ΝΠΔΔ ή της Υπηρεσίας. Στη περίπτωση αντιπροσώπου και για ποσό έως 5.000 ευρώ απλή εξουσιοδότηση του εκπροσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τα ΚΕΠ. Για ποσά άνω των 5.000 ευρώ πληρεξούσιο πρωτότυπο ή θεωρημένο από την έκδουσα αρχή
 3. Α.Ε. : Απόσπασμα πρακτικών Δ.Σ. που προκύπτουν τα άτομα που εκπροσωπούν την εταιρία . Στη περίπτωση αντιπροσώπου και για ποσό έως 5.000 ευρώ απλή εξουσιοδότηση του εκπροσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τα ΚΕΠ. Για ποσά άνω των 5.000 ευρώ πληρεξούσιο πρωτότυπο ή θεωρημένο από την έκδουσα αρχή
 4. Ο.Ε.- Ε.Π.Ε.- Ε.Ε.- ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
 5. Για ποσό έως 3.000 ευρώ υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρίας που θα δηλώνει ότι εκπροσωπεί την εταιρία και νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό της. Η δήλωση εκτός από την υπογραφή του θα φέρει και την σφραγίδα της εταιρίας.

  Για ποσό από 3.000 μέχρι 10.000 ευρώ φωτοαντίγραφο του ΦΕΚ της δημοσίευσης του τελευταίου καταστατικού ή αντίγραφο του καταστατικού θεωρημένο από το πρωτοδικείο. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι δεν έγινε μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία και ότι αυτός είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της. Η δήλωση εκτός από την υπογραφή του θα φέρει και την σφραγίδα της εταιρίας.

  Για ποσό άνω των 10.000 ευρώ καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο και βεβαίωση του πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρία.

  Στη περίπτωση αντιπροσώπου και για ποσό έως 10.000 ευρώ απλή εξουσιοδότηση του εκπροσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής   από τα ΚΕΠ. Για ποσά άνω των 10.000 ευρώ πληρεξούσιο πρωτότυπο ή θεωρημένο από την έκδουσα αρχή .

 6. Η εξόφληση των δικαιούχων μπορεί να γίνει επίσης και με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό   τους λογαριασμό , τον οποίο έχουν προηγουμένως προσκομίσει στην υπηρεσία και στον οποίο εμπεριέχεται αναλυτικά η επωνυμία του δικαιούχου (φυσικό πρόσωπο ή εταιρία).

ΓΕΝΙΚΑ Σε κάθε περίπτωση για την έκδοση επιταγών απαιτείται η προσκόμιση από τους δικαιούχους φορολογικής ενημερότητας για ποσά άνω των 1,500 ευρώ και ασφαλιστικής ενημερότητας για ποσά άνω των 2.934,70 ευρώ (ακαθάριστο ποσό).